Motivacija

Ali mi je delo v zadovoljstvo?

motivation-carrot-stick-vector-illustration-1721968Delo nudi zadovoljstvo tistemu, ki se identificira s svojim delom in ga ima rad. Če posameznik ni zadovoljen, razmišlja kako bi zamenjal svoje delovno mesto ali čim manj naredil za podjetje.

Ljudje imamo naravno potrebo po aktivnosti, vendar se ta ne kaže vedno tako, da bi podjetja dobila s tem dodano vrednost.

Ključ motivacije je komunikacija, ki je usmerjena na potrebe posameznika in njegove vrednote. Kdaj zaposleni sprostijo svojo notranjo energijo? Če v delovnem okolju lahko živimo v skladu s tem, kar nam je pomembno potem nam je delo v veselje. Sicer pa čutimo, da nam nekaj manjka in le »opravljamo svojo službo«.

Ne gre za specifične tehnike. Dober rezultat je posledica pravega človeškega vodenja, ko se vodilni uravnava individualno na sposobnosti sodelavcev, njihove odzive in pozna prijeme, ki sprožijo samomotivacijo zaposlenih.

Različni primeri iz prakse kažejo na več vidikov motivacije, ki ni vedno povezana zgolj s položajem. Npr. vodilni so lahko motivirani za svoje delo, vendar so slabi motivatorji za druge. Nimajo potrebe po razvoju samega sebe, njihova iniciativnost ne vključuje drugih ljudi ali ne razmišljajo, kako pristopiti k ljudem, ki se ne vedejo po njihovih predstavah. Gre za pomemben dejavnik demotivacije, ki je pogosto vtkana v način vodenja. Vemo, da na naše vedenje vplivajo bolj nezavedni procesi, kot zavedni, zato je pomembno, da se osvestimo in spremenimo svoj odnos. Torej najprej poglejmo pri skupini, ki jo vodimo, kakšni so njihovi odzivi na naše vedenje. Potem odstranimo vse, kar jih demotivira. To so največkrat različne skrite oblike neželenega vedenja.

Vemo, da ne moremo motivirati dva človeka na enak način, ker gre za različno notranjo naravnanost in percepcijo.

Motivacijske usmeritve

Najprej prepoznamo, kako so usmerjeni ljudje, ki jih vodimo. Za človekovo motivacijo sta v osnovi dva razloga:

Usmerjati se k nečemu, ki nudi veselje in zadovoljstvo. Zato so nekateri usmerjeni k svojim ciljem, k doseganju zadovoljitev, novim priložnostim, udobju… in jih motivira vse, kar vodi v tej smeri, ker to želijo. Ti ljudje spodbujajo v sebi pozitivno mišljenje in ustvarjajo energijo. Ljudje s tako naravnanostjo potrebujejo izzive in želijo ustvarjati nekaj novega. Primer motivacije: »Dobili boste bonus, če… to pravočasno opravite«.

• Nekatere ljudje se pa najprej usmerjajo k temu, česar ne marajo. Samo proč od neugodja, vsega, kar me lahko prizadene…želijo se izogniti negativnim posledicam. Energetsko se napolnijo skozi lebdeče grožnje. Razvijajo negativno mišljenje in takoj zaznajo nevarnosti, ki se jim hočejo najprej izogniti. Primer motivacija: »Ne boste prejeli bonusa, če pravočasno ne opravite naloge. Ali izgubili boste pogodbo, če ne boste….«

Ljudje s tako naravnanostjo so najbolj primerni za naloge, kjer je potrebno najti napake (revizorji, kontrola kakovosti…) Ker iz svoje naravnanosti prepoznajo probleme, najdejo napake, ki jih drugi ne vidijo.

Izkušnje kažejo, da imajo ljudje zelo pogosto oblikovane negativne vrednote in jim želijo uiti npr. »Ne želim svojega sodelavca več prizadeti«. Bolj redko se izražajo v komunikaciji pozitivne vrednote »Skupaj s svojim sodelavcem se želim veseliti in smejati«.

Kaj je močnejše pri vas:

1.da v svoji komunikaciji izražate, da se bližate k nečemu, kar hočete doseči, imeti…k svojim ciljem. Rad bi dosegel to, imel ali razvil to…

2. Se od nečesa odmikate, kar izražate tako, da najprej rečete tega ne bi rad …ali na želim si, da se to zgodi …

Vsak je razvil oba načina, vendar se je na enega od teh bolj specializiral in prevladuje v njegovi /njeni komunikaciji. Vodilni imajo možnost, da prepoznajo naravnanost ljudi k različnim vrednotam in vplivajo na transformacijo vedenja in mišljenja z uporabo PEP orodja.

Za vaš uspeh,

Marija Hafner