Uspešen in vpliven vodja

 

»Čim bolj razviješ svoje vodenje znotraj sebe, tem bolj uspešen postaneš v vseh zunanjih aktivnostih vodenja«  Brian Tracy

Ko so izbirali med več, kot 50 kakovostmi, ki označujejo uspešnega vodjo, so dali glede na učinkovitost nekaterim prednost. Kriteriji kakovosti za vodje ali managerje se izražajo skozi vedenje posameznika, ali so pa bolj skriti za površnega opazovalca. Tudi sami jih slabo prepoznamo, ker je kakovost našega vedenja največkrat nezavedna. Dobra novica vsake od teh kakovosti je, da jo lahko razvijemo navznoter in navzven, se jih naučimo s prakticiranjem in ponavljanjem.

Kdaj nazadnje ste razmišljali o tem, kako vplivate na druge – kako ste fleksibilno ravnali, izostrili stališča, pritegnili v akcijo še druge….?

Sposobnost pozitivnega vplivanja je bolj umetnost kot znanost in ena od ključnih kakovosti za vodje na vseh ravneh. Prosim, razlikovati med vplivanjem in manipuliranjem.

V tradicionalnih hierarhičnih organizacijah je moč običajno temeljila na položaju. V zadnjem desetletju se je struktura organizacij bistveno spremenila. Še vedno pa ima vpliv oseba, ki je močna navznoter. Kako si torej pridobiti tovrstno moč in vpliv, ki prinaša rezultate in oplemeniti posameznika?

Za praktični trening

Vpišite ime in e-naslov  in prejeli boste vsebino.