Kdaj veste, da ste zares vodja, vodilni…?

Ali si želite povečati svoj potencial?

Vsak ima svojo definicijo o vodenju. Vsaka oseba ima svoj nabor vedenja in stališč o vodenju. Še vedno slišimo nekatere, ki rečejo, „vodje so rojeni“ in druge „vodje se vodenja naučijo“.

Če menite, da so vodje rojeni in se ne naučijo vodenja , zakaj bi poskušali sebe ali druge razvijati kot vodje ? Biti vodja prihaja iz kombinacije, kdo ste, vaše sposobnosti in talenta, kako ustvarite odnos z drugimi in zmorete sistemsko razmišljati. Vodja mora razviti močan občutek samozavedanja in željo po nenehnem osebnem razvoju.

Večina vodij se strinja, da jih nihče drug ne more naučiti, kako postati vodje razen njih sami. Obstaja nekaj stvari, ki so v tem procesu koristne, da o njih razmislite.

handstand_new  Samemu sebi ste najboljši učitelj

 Ali lahko sprejmete za svoja dejanja/aktivnosti odgovornost in ne pripišete krivdo drugim?

 Ali verjamete, da se lahko vse naučite, kar potrebujete in si razširite svoj potencial?

 Resnično razumevanje pridobite iz razmisleka o lastnih izkušenjah .

Uporabite svojo modrost, vplivajte nase, svoje sposobnosti in talente in ste lahko za pravi vzgled.

Razvijte svojo vizijo, kamor želite iti, tako boste lahko navdahnili druge, da gredo z vami. In razvijte veščine sistemskega razmišljanja, da bi v situaciji, v kateri se znajdete, razumeli priložnosti in omejitve .

Kakšne so prednosti »pravih« vodij, s katerimi se uveljavijo?

Poglejmo si tri stebre, ki opredelijo prednosti vodilnega. Niti en steber ne more obstati brez drugih. Prvi je ambicija, goreča želja in potreba imeti avtoriteto in dosežek. Drugi steber je usposobljenost in predanost .Tretji je osebnostna integriteta, kar obsega pristnost in poštenost. Predstavljajte si osebo samo z eno od teh lastnosti. Nekdo z nebrzdano ambicijo bi bil demagog. Voditelj, ki je samo dobro usposobljen v kompetencah, bi bil tehnokrat . Tisti, ki ima razvito osebnostno integriteto, vendar brez razvitih kompetenc in zagona, bi verjetno bil prijetna oseba in šibka marioneta .

»Pravi« vodja z vzgledom lovi ravnovesje med vsemi od teh lastnosti in se zna fleksibilno prilagoditi. Če si predstavljamo le dve lastnosti, vidimo, da ne zadostujeta. Mnogi ljudje, ki so napredovali v organizacijah, imajo morda razvite nekatere kompetence in ambicije in te osebe pogosto pridejo do vrha. Posledice njihovega delovanja so destruktivni rezultati, ker jim primanjkuje integritete in ustvarjajo nizko zaupanje v organizacijah ali politiki.

 Če vas kdo vpraša: «Kdaj veste, da ste zares vodja?« je samo vprašanje, kako dobro poznate samega sebe. Če si zares želite spoznati kriterije dobrega vodje in koliko od teh ste jih že razvili potem vam PEP orodje vodenja pomaga razširiti vaš potencial.

Mini coaching za vas:

  • Naštejte pet prednosti, ki jih imate in vprašajte svojega partnerja ali kolega, da vam pove, kako dobro pokažete te prednosti.
  • Določite tri cilje, ki bi jih vključili v nadaljnji razvoj teh prednosti!

Priznani strokovnjak na področju razvoja vodenja Warren Bennis je dejal: “Vodja ne nabira učenja, kot lastnino, temveč razvija novo osebnost. Učenje ne pomeni imeti, temveč biti«  .

Za vaš uspeh,

Dr.Marija Hafner